V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego Zielona Góra, ul. Św. Kingi 1 tel. (0-68) 470 70 10

fax. (0-68) 470 70 11

www.vlo.zgora.pl

www.vlo.zg.pl

sekretariat@vlo.zgora.pl

 

bip

  Zastępstwa za nauczycieli biorących udział w obozie integracyjnym klas pierwszych w dniach 1-3 września 2014 r.   ZASTĘPSTWA za p. A. Makarę – Franczyk ŚRODA, 03.09.2014r. Klasa 2A8 – 3,4L – zajęcia własne Klasa 3A6 – 6l – zajęcia własne   ZASTĘPSTWA za p. J.Skotnickiego ŚRODA 03.09.2014r. Klasa 3RA3 – 1,2l – przychodzą na 3 lekcję Klasa 3A2 – 6l – zajęcia własne   ZASTĘPSTWA za p.A.Bluszcz WTOREK, 02.09.2014r. Klasa 3B – 1l – zastępstwo z p.A.Markowską Klasa 2M – 2,3l – przychodzi na 4 lekcję Klasa 2B – 6l – zastępstwo z p.M.Maj Klasa 3B – 7l – zajęcia własne ŚRODA 03.09.2014r. Klasa 3b – 5L – zastępstwo z p.A.Markowską Klasa 2B – 7l – zajęcia własne   ZASTĘPSTWA za p. S.Janecką - Mastalerz WTOREK, 02.09.2014r. Klasa 2E – 5l – zastępstwo z p.J.Kaliszewską Klasa 3E – 7,8l – zajęcia własne Klasa 3H – 9l – idzie do domu   ŚRODA 03.09.2014r. Klasa 3H – 3l – zastępstwo z p.M.Maj Klasa 2RM – 5,6l – zajęcia własne   ...
            Stypendium szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2014/2015 - o stypendium mogą ubiegać się pełnoletni uczniowie oraz rodzice (opiekunowie prawni) uczniów zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra - Stypendium przeznaczone jest dla osób, których dochód NETTO w rodzinie nie przekracza kwoty 456zł  w przeliczeniu na osobę -  Do wniosku należy załączyć odpowiednie zaświadczenia o dochodach członków gospodarstwa domowego za cały miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ( sierpień 2014r.). -Wniosek o stypendium należy pobrać ze strony Urzędu Miasta lub sekretariatu szkoły i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 1 do 13 września (15 września mija ostateczny termin w Urzędzie Miasta Zielona Góra). - Informacje na stronie urzędu:   http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/246/UZYSKANIE_STYPENDIUM_SZKOLNEGO_O_CHARAKTERZE_SOCJALNYM/ Uwaga - uczniowie zamieszkali poza  ...
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 w V LO odbędzie się w poniedziałek, 1 września 2014 r. o godzinie 9.00.
Terminy egzaminów poprawkowych w V Liceum Ogólnokształcącym    25.08.2014r. godz. 09.00 Egzamin poprawkowy z biologii – sala 11   25.08.2014r. godz. 09.00 Egzamin poprawkowy z fizyki – sala 13   26.08.2014r. godz. 09.00 Egzamin poprawkowy z matematyki – sala 19   26.08.2014r. godz. 09.00 Egzamin poprawkowy z języka polskiego – sala 16   26.08.2014r. godz. 11.00 Egzamin poprawkowy z języka angielskiego    26.08.2014r. godz. 09.00 Poprawa egzaminu maturalnego z języka angielskiego – sala 14
OBÓZ INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH TREMIN: 1-3  WRZEŚNIA 2014 MIEJSCE: BRONKÓW/k. DYCHOWA OŚRODEK KOŁATKA             Przewidywana godzina wyjazdu: 10- ta, powrót: 13 – ta.   KOSZT: 190 zł (2noclegi, dojazd w dwie strony, wyżywienie) Pieniądze można wpłacać (do 18 sierpnia) na konto Rady Rodziców przy V LO w Zielonej Górze nr 17109015350000000101484518 z dopiskiem: podać imię nazwisko ucznia, klasa – obóz integracyjny. Po apelu inauguracyjnym rok szkolny, uczniowie przechodzą z wychowawcami na parking Palmiarni z bagażem podróżnym. Pół godziny przed apelem będzie można złożyć bagaże w salach lekcyjnych wyznaczonych dla każdej klasy. Szczegóły dotyczące sal na tablicy informacyjnej w dniu inauguracji. Podczas obozu zostaną przeprowadzone testy poziomujące z języków obcych dla osób, które nie pisały ich w czasie wakacji. Należy wziąć przybory lekcyjne i strój gimnastyczny. Potrzebne jest potwierdzenie ...
  DO 1 LIPCA 2014R., DO GODZ.15.00 – DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW 3 LIPCA 2014R., GODZ.12.00 – OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW, PRZESUNIĘTYCH DO INNYCH SZKÓŁ, NIEPRZYJĘTYCH ORAZ WOLNYCH MIEJSC W ODDZIAŁACH DO 7 LIPCA 2014R., DO GODZ.15.00 – POTWIERDZENIE WOLI NAUKI 8 LIPCA 2014R., GODZ. 12.00 - OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH 8 LIPCA 2014R., GODZ.12.30 – SPOTKANIE Z RODZICAMI 8 LIPCA 2014R., GODZ.12.30 - TESTY POZIOMUJĄCE                Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO   UWAGA!!! UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE BĘDĄ OBECNI 8 LIPCA NA TESTACH POZIOMUJĄCYCH, BĘDĄ MOGLI JE NAPISAĆ NA OBOZIE INTEGRACYJNYM,   W PIERWSZYCH DNIACH WRZEŚNIA
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w V Liceum Ogólnokształcącym odbędzie się 27 czerwca o godz. 09.30.   Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 27 czerwca 2014 r. w godz. 12.00 – 14.00 w  sali nr 16. Po tym terminie będzie można je odebrać w sekretariacie szkoły.    Od 14 lipca do 22 sierpnia br. sekretariat szkoły będzie czynny w godz. 900 - 1400
Organizacja pracy szkoły w dniach 23.06 – 27.06.2014r. Poniedziałek, 23.06 Klasy I wg planu (1M i 1H – przedsiębiorczość zamiast religii) Zmiany w przydziale sal w godz. 8.30 – 11.20   Sala 15-  zajęcia odbywają się w sali 11 Sala 16 - zajęcia odbywają się w sali 13 Sala 18,20,22 - zajęcia odbywają się w sali 21 Sala 19 - zajęcia odbywają się w sali 23 Zmiany w przydziale sal w godz. 11.45 – 13.45   Sala 23 - zajęcia odbywają się w sali 18 Sala 22 - zajęcia odbywają się sali 15 Sala 20 - zajęcia odbywają się w sali 16 Sala 21 - 7l – sala 17; 8,9l - sala 14     Klasy II badanie wyników nauczania (wg harmonogramu)   Wtorek, 24.06   Klasy I - 4 pierwsze lekcje wg planu   Zmiany w przydziale sal w godz. 08.30 – 11.20   Sala 16 - zajęcia odbywają się w sali 11 Sala 19 - zajęcia odbywają się w sali 15 Sala 20 - zajęcia odbywają się w sali 23   Klasy I   12.00 – 14.50 – Badanie wyników nauczania z matematyki   ...